Sách Digital Marketing thực chiến

85.000

Digital Marketing thực chiến viết bởi Thạc sỹ Nguyễn Hữu Phát – Sách là tập hợp hơn 15 chương từ Chiến Lược Đến Thực Thi là cuốn sách ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT tại Việt Nam cung cấp hệ thống kiến thức bài bản nhất, cốt lõi nhất về Digital Marketing thực chiến

SKU: DM01 Category:

0903 616 698