Khóa học VIDEO MARKETING dành cho Marketer bạn sẽ học thực hành 4 buổi về lên kịch bản Video quảng cáo, quy trình xây dựng video, marketing video… để tạo ngay video cho chính mô hình kinh doanh của mình hoặc sáng tạo ra những clips nhằm kiếm tiền trên Youtube.